Brinner för

 • ORDNING & REDA
  Många av mina uppdrag har oftast börjat med att städa upp, skapa rutiner och tydliggöra ansvarsområden.
  Resultatet av uppstädning i redovisningen ger en mer korrekt bild av verksamheten.
  Med ordning och reda läggs också grunden till EFFEKTIVITET

 

 • EFFEKTIVITET
  LEAN !
  Att skapa rena processer utan slöserier. Att ständigt förbättras för att optimera resurserna.
  Det finns mycket gamla rutiner som ”sitter i väggarna” och som inte tillför något idag.
  Det finns mycket att vinna på att kartlägga rutinerna och identifiera eventuella flaskhalsar.

 

 • STRUKTUR & BOLAGSSTYRNING
  Grunden för att kunna växa snabbt och sunt hänger ofta ihop med att man tidigt sätter strukturen och utvecklar verktyg för att styra bolaget.
  Affärsplan, målstyrning, nyckeltalsuppföljning, policies & procedures….

 

 • BUSINESS / AFFÄRSUTVECKLING
  Att skapa framgångsrika affärer.
  Att utveckla verksamheten, finna nya produkter och tjänster, finna nya vägar att nå kunder och hitta nya kunder.
  Ibland kan en väldigt enkel idé från en utomstående vara fröet till något nytt.