Erfarenheter

Från mina år som revisor,ekonomichef, controller, CFO så har jag en bred erfarenhet från

  • Internationella bolag
  • Utlandstjänst i Singapore med ansvar för Asien
  • Producerande bolag såväl som sälj- och marknadsbolag
  • Produkt – såsom tjänsteförsäljning
  • Starta upp nya verksamheter
  • Städa upp befintliga verksamheter
  • Omstruktureringar